Gröna Bonden

Under våren 2020 kommer ingen upphämtning att ske. WMS återkommer när nästa hämtning kan ske.

När vi utvecklade konceptet ”Gröna Bonden” utgick vi från lantbrukarens behov. ”Gröna Bonden” innebär att en kranbil kommer ut till er gård och hämtar ensilage plasten. Vi kan erbjuda er upp till 2 kostnads fria tömningar/år. Det enda ni behöver göra är att hålla plasten tillgänglig den dag vi kommer och tömmer. Efter hämtning kommer materialet transporteras till WMS där det kommer processas för att sedan skickas till återvinning. 

Sortera rätt

 1. Vi är enbart intresserade av ensilage plast som går att återvinna. Hantera plasten så att den hålls så torr och ren som möjligt. Den får inte innehålla främmande föremål såsom järn, jord, grus, metall, nät eller gammalt ensilage. Vid hämtning ser vi gärna att plasten är ”skakren”. Plast som hanteras rätt förblir ren och torr och kan därmed materialåtervinnas i högre utsträckning.
 2. Sortera bort material som t.ex. skrot, farligt avfall, trä och papp.

Hämtning

Följande material kan vi hämta:

 1. Ensilage sträckfilm – från rund- och fyrkantsbal.
 2. Det är även viktigt att materialet är tillgängligt den dag vi kommer och tömmer, så kranbilen lätt kan komma åt materialet. WMS kommer att kontakta er innan hämtning så ni har tid till att förbereda er. 

Vid hämtning kommer ni erhålla ett kvitto som ni kan använda till er miljöredovisning. 

Nedanstående material kommer ej att hämtas:

 1. Nät–från rundbal,syntetgarn, odlingsväv och fiberduk klassas som brännbart material.
 2. Blandskrot
 3. Farligtavfall–oljor, bensin, dunkar med brandfarligt avfall etc. 
 4. Topp och Plan Silo plaster 
 5. Dunkar
 6. Storsäck (gödnings och utsädes-säckar)

Inlämning av Plaster till WMS Nordic AB

WMS Nordic erbjuder även sina kunder möjlighet att lämna in själva. Då kan vi också kunna hantera Dunkar, Säckar och bevattnings rör/slang. WMS har öppet i Hög (Kävlinge) måndag till fredag 0730-1530 för inlämning av plaster.

 1. Dunkar (ursköljda, utan kork och i säck eller hopbundna). 
 2. Säckar ("säck i säck")
 3. Bevattningsrör /Slang. Utan metall och sågade till max 195cm långa. Ring gärna om frågor så att det inte blir fel.

Kontakta oss vid frågor kring hämtning på 0733-010207 eller mail: christian.stridsberg@wms.nu.