Försäljning av Plastsäckar

WMS utökar nu kunderbjudandet med försäljning av plastsäckar av återvunnen plast. En stor mängd av säckarna utgörs av det material som samlas in från företagets kunder.