WMS expanderar

WMS Nordic AB expanderar i nya lokaler. Med en ny större press ökar kapaciteten och servicegraden betydligt. Nu kan vi bala material som t.ex. wellpapp, mjukplast, dunkar, ensilagefilm etc.

Varmt välkomna!

2019-04/h-g11
2019-04/h-g12
2019-04/h-g13
2019-04/h-g14